★★★

WALDORF UNIVERSITY 

STICHTING VOOR VRIJESCHOOLONDERWIJS NOORD-HOLLAND

Waldorf 100

Learn to change the world

Bekijk de video

Vernieuwenderwijs

Inspiratie en innovatie

Terugblik op de studiedag van 17 maart jl.

Verslagen, foto’s en film

Contact

Vragen? Mail Jacinta, projectleider:

JMolkenboer@ggca.nl