Twitter @
Facebook

Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

STUDIEDAG 17 MAART 2017

17 MAART WAS DE STUDIEDAG ACTIVERENDE DIDACTIEK VOOR ALLE MEDEWERKERS VAN DE DRIE SCHOLEN IN HET GGCAMSTERDAM.

Hoe ziet dat eruit, een studiedag voor docenten?

 

16 en 17 maart waren de leerlingen vrij, maar hebben de docenten hard gewerkt tijdens hun studiedagen.

 

Vrijdag 17 maart vond de bovenschoolse studiedag van en voor alle scholen voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Noord Holland plaats. Alle docenten van de vrijescholen uit Bergen en Haarlem kwamen naar het GGCA om een dag te ‘studeren’. Het thema van deze dag was Didactiek en was voor ons (het GGCA) onderdeel van het verbeterplan om de activerende didactiek op onze school te verbeteren. Naast een activerende start, een fantastisch intermezzo verzorgd door een van onze vaders en een spetterende afsluiting verzorgd door leerlingen volgden de docenten workshops die allemaal gericht waren op het lesgeven en het bereiken en activeren van de leerlingen. Er heerste een goede en positieve sfeer en we hopen dat leerlingen nog lang de vruchten van deze dag mogen plukken!

“Ik vond het heel erg leuk en interessant en ik had het nooit gedacht dat de studiedag er zo uit zou zien. En ik vond het ook leuk om de leraren eens een keer te zien leren in plaats van de leerlingen. En... wat ik niet had verwacht is dat jongens in hun puberjaren 800% meer testeron hebben dan anders.”

-Rafael, klas 10B

 

“Hoe grappig om te merken dat leraren net zoals kinderen zijn, bijvoorbeeld door blijven praten wanneer de mevrouw zei Stoppen en wanneer ze zei: Opstaan dat iedereen bleef zitten. Ik vind het mooi dat de leraren nu nieuwe methodes in gaan zetten in het lesgeven en luisteren naar de dingen die Stein en ik vertelden.”

-Yaeli, klas 10A